Kisokos 2023

Az eladóval történő tárgyaláshoz milyen “eszközöket” visz magával egy ingatlanos?

Megbízási szerződés, fényképezőgép, mérőeszközök, szórólap, cetli, jegyzet, összehasonlító anyag felíró, toll, lábzsák, EÜ csomag , távolságmérő, névjegykártya, insta360, molinó, tabló, dokumentumok (kulcsátadási)

2. Mi a különbség a foglaló és az előleg között?

Ha a szerződést teljesítik, a foglaló a szolgáltatás ellenértékébe (vételárba) beszámít. Ha beszámításra nem alkalmas, vagy a szerződés olyan okból szűnik meg, amelyért egyik fél sem felelős, vagy mindkét fél felelős, a foglaló visszajár. A teljesítés meghiúsulásáért felelős személy az adott foglalót elveszti, a kapott foglalót kétszeresen köteles visszatéríteni. Az előlegként átadott összegnek biztosítéki, szankciós jellege nincs: a szerződés bármely okból történő meghiúsulása esetén visszajár.

3. Mi az SZMSZ?

Szervezeti és működési szabályzat (A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény szerint a társasház létesítése és biztonságos fenntartása, a társasházak szabályszerű, szakszerű és biztonságos működése, valamint a tulajdonosok érdekeinek érvényesítése érdekében szabályozza a meglétét.)

4. Mi található a tulajdoni lap I. részében?

Ingatlan megnevezése pl. lakás, nm, szobák, félszobák száma, tulajdoni forma pl. magán, eszmei hányad, bejegyző határozatok pl. szövetkezeti ház, utalás a közös tulajdoni hányadra (pl. közgyűlési jegyzőkönyvben szereplő helyiségek)

5. Mi található a tulajdoni lap II. részében?

Tulajdoni hányadok pl. 1/1-½ stb. névvel, születési évvel, anyja nevével, lakcímmel, szerzés jogcíme pl. adásvétel, öröklés, szerzés ideje- bejegyző határozat beérkezésének időpontja.

6. Mi található a tulajdoni lap III. részében?

Terhek pl. jelzálogjog, ehhez kapcsolódó elidegenítési és terhelési tilalom (itt mindig visszautal a kapcsolódó bejegyzésre pl. a jelzálogra, vagy a tulajdonosi tulajdoni hányadra ha pl. osztatlan közös tulajdon) a jogosult neve címe szerepel, ill. az érkezési idő
alapító okirat módosítási bejegyzés, végrehajtási jog-végrehajtó nevével azonosítójával, főkövetelés összegével, jogosult adataival, árverés kitűzés

7. Mit jelent a felülvizsgálat alatt kifejezés a tulajdoni lapon?

Magyarországon a közigazgatás eddig nem rendelkezett egységes és közhiteles, az ország valamennyi címét lefedő cím-adatbázissal. A központi címregiszter létrehozásának célja az, hogy a jelenleg különböző nyilvántartásokban párhuzamosan nyilvántartott címadatokat egyetlen nyilvántartásba egyesítsék, és ezzel elérjék azt, hogy a különböző nyilvántartásokban szereplő címadatok egymással megegyezzenek, azok naprakészek és pontosak legyenek.

8. Mi szükséges ahhoz, hogy hagyaték alatt lévő ingatlant értékesíteni tudjunk?

Hagyatéki eljárás lebonyolítása, Hagyatéki végzés elkészülte, annak fellebbezési határidejének lejára és az ingatlan nyilvántartásba történő tuljadonjog átvezetése.

9. Adásvétel után mi történik a tulajdoni lapon?

Széljegyre kerül függőben tartás esetén az új tulajdonos: Tulajdonjog bejegyzés iránti kérelem név, anyja neve, lakcím adatokkal kiegészítve. A földhivatal ilyenkor a beadványt nem vizsgálja tartalmilag, a rangsor elve alapján kerül bejegyzésre.
Tulajdonjog fenntartással történő adásvétel esetén tulajdoni lap III. részére vezeti fel az ingatlan egészére, mint terhet egészre, vagy eszmei hányadra.

10. A függőben tartás maximum mennyi időre szólhat?

Maximum 6 hónap időtartamra.

11. Energetikai tanúsítvány meddig érvényes?

10 évig, amennyiben nem történt energetikai változtatás a lakásban, vagy az épületben.

12. Hány év után lehet adómentes eladni egy társasházi lakást?

A szerzéstől számított 5. évben (a szerzés mindig a 0. év)

13. Mi az SZJA, mikor kell fizetni?

Személyi jövedelemadó minden év május 20.

14. Hány % az SZJA?

15%

15. Mennyi kedvezmény van a vásárlás évében ingatlan eladásakor az adózáskor?

Nincs kedvezmény a nyereség teljes mértékben adóköteles.

16. Mennyi kedvezmény van az első évben ingatlan eladásakor az adózáskor?

Nincs kedvezmény a nyereség teljes mértékben adóköteles

17. Mennyi kedvezmény van a második évben ingatlan eladásakor az adózáskor?

Az eladási ár és a szerzési ár közötti nyereségnek a 90%-a adóköteles.

18. Mennyi kedvezmény van a harmadik évben ingatlan eladásakor az adózáskor?

Az eladási ár és a szerzési ár közötti nyereségnek a 60%-a adóköteles.

19. Mennyi kedvezmény van a negyedik évben ingatlan eladásakor az adózáskor?

Az eladási ár és a szerzési ár közötti nyereségnek a 30%-a adóköteles.

20. Mennyi kedvezmény van az ötödik évben ingatlan eladásakor az adózáskor?

Teljes kedvezmény nem kell adót fizetni.

21. Ingatlan vásárlásnál CSOK-ot vesznek igénybe, a CSOK támogatás összegével a megvásárolt ingatlan illeték alapja csökkenthető?

Igen. A hatályos illetéktörvény alapján, ha a lakástulajdon szerzője a vásárláskor vissza nem térítendő, lakáscélú állami támogatást kap, ennek összegét a lakástulajdon forgalmi értékéből le kell vonni, kivéve a csere esetét.

22. Mekkora CSOK-ot vehetsz igénybe 2 gyermek esetén használt lakás vásárlásakor?

Kistelepülésen 2.600.000 Ft, nem kistelepülésű 1.430.000 Ft


, 2023. január 12